Specialisaties en behandelmogelijkheden

Door studie en specialisatie hebben we in onze praktijk voor algemene fysiotherapie veel aandacht voor en kennis van de hieronder genoemde gebieden.

Uniek in de regio:

 • Fysiotherapie bij hoofd(pijn)klachten
 • F.I.T., fascia integratie therapie
 • Hypermobiliteit
Ademhalings- en ontspanningstherapie

Waar nodig een multidisciplinaire aanpak met logopedie en oefentherapie Cesar op gebied van hyperventilatie, spanning gerelateerde klachten, astma, COPD en chronische hoofdpijnklachten.

Bekken(bodem) problematiek

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
 • begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

 

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Lees meer op www.nvfb.nl.

Bindweefseltechnieken

In ons lichaam zijn alle structuren als botten, spieren, zenuwen bloedvaten, gewrichten, organen, schedel en ruggenmerg omgeven door bindweefsel (fascie) en met elkaar verbonden. Overbelast bindweefsel kan op allerlei plaatsen in ons lichaam klachten/beperkingen geven. Dit kan inhouden dat bv. de oorzaak van rugklachten zich in de rug kan bevinden, maar de oorzaak kan ook ergens anders in het lichaam zitten. Bindweefselspanning hangt sterk samen met onze balans, onze neurovegetatieve balans (balans tussen voldoende rust tegenover activiteit ).Als deze balans is verstoord, raakt bindweefsel ook verstoord en kunnen wij klachten krijgen op allerlei gebied zoals in onze spieren, gewrichten, zenuwen, bloedvaten, organen, schedel en ruggenmerg. Bindweefseltherapie is oefentherapie of massagetherapie gericht op herstel van bindweefsel. (zie ook MSK , Craniosacrale technieken of myofasciale pijn)

Bindweefselmassage

Bindweefselmassage heeft een sterke impact op het vegetatieve systeem en is een reflexzonetherapie. Een mechanische prikkel wordt aan de huid toegediend en stimuleert zenuwuiteinden gelegen in huid en bindweefsel. Bindweefselmassage wordt toegepast bij (hardnekkige) klachten als andere vormen van behandeling (sportmassage, fysiotherapie e.d.) niet het juiste resultaat bereikt hebben of niet toepasbaar zijn. Bij deze massagetechniek worden de inwendige organen en/of orgaansystemen ( o.a. spieren, gewrichtskapsels en bloedvaten) beïnvloed. Er wordt gekeken of de oorzaak van de klacht(en) in verband staat met stoornissen in het functioneren van bepaalde organen, botten of spieren. Deze stoornissen uiten zich in verklevingen en spanningen in het onderhuidsbindweefsel, welke zichtbaar (intrekkingen in de huid) en voelbaar (verhoogde spanning en verminderde verschuifbaarheid) zijn. De locaties van deze verklevingen en spanningen, staan , via het zenuwstelsel, in verbinding met bepaalde organen, spieren en botten (bindweefselzones). Door massage van deze bindweefselzones wordt het hiermee corresponderende lichaamsdeel beïnvloed.

Bindweefselmassage geeft een prikkel aan het onderhuidse bindweefsel, waardoor via het centrale zenuwstelsel weer een directe impuls aan het orgaan met een meer of mindere storing gegeven wordt. Het orgaan wordt beïnvloed, er volgt een directe terugkoppeling naar de huidzone,waar vaak een directe invloed (spanningsvermindering) voelbaar is.

Bindweefselmassage kan niet gecombineerd worden met andere technieken en kan in eerste instantie een wat onprettig (scherp) gevoel geven. De behandeling is meestal wel zeer effectief.

Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om de doelstelling te bereiken. Na enige behandelingen leert uw lichaam de prikkels gunstig te interpreteren, waardoor de gewenste effecten sneller optreden. De behandelingen zullen daarom rustig beginnen en steeds verder worden uitgebouwd.

De behandeling

Elke behandeling met bindweefselmassage wordt begonnen met een visuele inspectie gevolgd door een segmentaal onderzoek. Hierbij wordt het bindweefsel van de rug in plooien opgeduwd en/of getild. Hieruit kan worden opgemaakt waar zich zones bevinden. Vervolgens wordt door middel van massagegrepen in of van het bindweefsel (er wordt zowel met oppervlakkige als diepe technieken gewerkt) de doorbloeding gestimuleerd en de verschillende structuren losgemaakt. Afvalstoffen worden losgemaakt en de balans in het bindweefsel wordt hersteld (hierom wordt bindweefselmassage ook voor cosmetische doeleinden toegepast). Tussentijds en na afloop zal het rugonderzoek worden herhaald om te controleren of het gewenste effect bereikt is.

Na de behandeling zal er normaal gesproken altijd een reactie optreden. Als na de derde behandeling nog geen reactie heeft plaatsgevonden heeft deze behandelwijze voor u geen zin. Dit gebeurt overigens maar zelden. Na elke behandeling moet er gelijk water gedronken worden en de dagen erna moet ook voldoende gedronken worden.

Bindweefselmassagebehandelingen zorgen voor een “reset” van het lichaam. Na ”vastlopen” start het weer gezond op!

Lees meer op www.blijflopen.nl.

Craniosacraal technieken

Craniosacraaltechnieken zijn zeer zeer rustige behandeltechnieken, die ook aangrijpen op het bindweefsel, zie bindweefselproblematiek, en bijna in elk stadium van een aandoening of op alle leeftijden kan worden toegepast.

Bijvoorbeeld bij:

 • huilbaby’s
 • voorkeurshouding bij pasgeborene
 • whiplashklachten
 • burn-out klachten
 • hoofdpijnklachten
 • chronische sinusitis, voorhoofdholte ontsteking
 • reuma aandoeningen

 

Lees meer op www.upledger.nl.

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast voor de behandeling van chronische pijn en myofasciale problemen; stijfheid en pijn in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn ‘triggerpoints’: drukgevoelige plaatsen in de spieren.
De methode is ontwikkeld in de jaren zeventig van de 20ste eeuw door de Canadese arts C.Chann Gunn. De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. De behandeling valt in Nederland onder de reguliere zorg van de fysiotherapie

Dry needling

Hierbij wordt een steriele, niet-holle naald door de huid heen in het triggerpoint geprikt. Dit wekt in de spier een reflex op: de Local Twitch Response (LTR). Dat is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels, die er voor zorgt dat de spier meteen ontspant. Een LTR voelt als een plaatselijke kramp. Vaak voel je ook precies het uitstralingsgebied van het betreffende triggerpoint. Een groot voordeel van dry needling is dat de doorbloeding van de spier, die door aanwezigheid van triggerpoints ernstig gehinderd werd, meteen gaat herstellen. Dit kun je vaak ook voelen: het word warm van binnen. Ook de spierstofwisseling herstelt zeer snel. Het pijnlijke gebied dat door het triggerpoint in stand gehouden werd verdwijnt.

De meeste mensen ervaren dry needling als niet prettig. Het is ook géén pijnvrije techniek, hoewel de meeste mensen het redelijk tot goed kunnen verdragen. Maar het effect van een dry needling behandeling is meestal zo goed, dat het toch de beste manier is om blijvend van triggerpoints af te komen. Lees hier hoe andere patiënten de behandeling ervaren hebben. Meer informatie over dry needling kun je vinden in de V&A aandoening en behandeling.

Als je wilt zien hoe een dry needling behandeling in zijn werk gaat, klik dan hier of hier. Je wordt doorgelinkt naar YouTube, waar de docenten van Myofasciale Pijn Seminars deze beelden van een dry needling behandeling op hebben gezet. In dit filmpje zie je een echo beeld van een spier tijdens dry needling. Heel duidelijk is te zien wat er gebeurt wanneer de Local Twitch Response optreedt.

Na de behandeling

Meestal is de pijn waarmee je kwam meteen verminderd of weg na dry needling. Daarvoor in de plaats is er een beurs gevoel, veroorzaakt door het vrijkomen van afvalstoffen. Deze moeten door de bloedsomloop worden afgevoerd. Om dit proces te ondersteunen en om de napijn te verminderen is een warmtepakking een heel goed hulpmiddel. Bij de Stimulus is het gebruikelijk dat je na een triggerpoint behandeling een poosje in de relax-stoel zit, met een warmtepakking op de behandelde plek(ken). Zo wordt het herstelproces op een prettige manier goed in gang gezet. Het kan desondanks voorkomen dat je toch tijdelijk wat verminderde functie hebt in het behandelde lichaamsdeel. Dit verdwijnt binnen enige uren tot dagen. Daarna ervaren de meeste mensen een verbetering: afname van de uitstralende pijnklachten, toename van beweeglijkheid en kracht, toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Bij uitgebreidere, lang bestaande klachten moet er meestal een aantal keer behandeld worden. Hoewel de spier snel los te maken is met dry needling, is hij daarna niet meteen net zo belastbaar als de rest van de spieren waarmee hij samenwerkt. Daardoor kan er gedurende de hersteltijd nog wel eens een triggerpoint terugkomen. Uiteraard wordt dit de volgende behandeling weer geïnactiveerd.

Fascia Integratie Therapie (F.I.T.)

Fascia is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98 % van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Men kende vroeger het bindweefsel/ de fascia alleen als opvullend en ondersteunend weefsel. Steeds meer is men er van bewust dat fascia, samen met het hormonale stelsel en het autonoom zenuwstel, de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, het stres -systeem, de hormoonhuishouding, het humeur, de manier van emotioneel reageren beïnvloedt. Fascia speelt een belangrijke rol in het lichamelijk en geestelijk functioneren en in het ontstaan van allerlei klachten en aandoeningen.

Globale benadering van het lichaam

De fasciatherapie is een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten.” Personen die alleszins baat zullen hebben bij fasciatherapie zijn mensen met lokale lichamelijke pijnklachten en bewegingsaandoeningen. De klachten kunnen zowel acuut als chronisch zijn. Ook in de sport heeft de fasciatherapie zijn sporen reeds verdiend. 

Naast de zuiver lichamelijke klachten kan de fasciatherapie ook aangewend worden bij aspecifieke klachten; stresgebonden aandoeningen en het functioneel somatische syndroom waarvan onze tijdsgebonden ziektes zoals fibromyalgie en Cvs, burn-out en depressie deel uit maken, vormen momenteel een uitdaging voor de geneeskunde. De fasciatherapie kan bij dergelijke aandoeningen een belangrijke plaats innemen in het genezingsproces.
We spreken hier van een functioneel somatisch syndroom, het betreft klachten als gevolg van een slecht functionerend aanpassingssysteem. Deze ontsporing kan een organische oorsprong hebben, maar kan evenzeer autonoom ontstaan of zich ontwikkelen vanuit een geestelijke overbelasting.

Op fysiologisch niveau raakt het biologisch, het endocrien en het neurologisch systeem ontregeld waarbij de persoon zowel lichamelijk niet goed meer functioneert . bij langer aanhoudend klachtenbeeld KAN het psycho-emotionele aspect ook minder goed gaan functioneren. Lichamelijk resulteert dit in niet aangepaste spiertonus, doorbloedings- en drainagestoornissen, stoornissen in het pijnsysteem, recidiverende ontstekingen enz.
Op psycho-emotioneel niveau installeert er zich een algemeen gevoel van onbehagen en stemmingswisselingen. Dit resulteert in een negatieve belevingswereld met veranderd realiteitsbesef en een negatieve gedachtegang waardoor het gedrag kan veranderen. Het lichaam stuurt negatieve informatie naar de hersenen en de hersenen sturen negatieve informatie naar het lichaam. Deze beide systemen beginnen elkaar “te voeden” en de patiënt raakt in een negatieve spiraal.

De therapeutische benadering, waarbij we dus zowel zuiver lichamelijke als algemene en aspecifieke klachten aanpakken, wordt in dergelijke gevallen aangevuld met een tweede aspect van de fasciatherapie namelijk het vormende aspect. Door zijn vernieuwende denkwijze en zijn heel brede en fijnzinnige therapeutische invalshoek kan de fasciatherapie een efficiënte geneeswijze zijn voor zowel lichamelijke pijnklachten en aandoeningen van het bewegingsstelsel maar ook voor functioneel somatische stoornissen.

www.fasciaweb.nl

Medical Taping Concept (MTC)

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrondgedachte is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

CureTape

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de subcutis, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door nu gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt.

De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk. De tijdsduur van immobilisering moet daarom zo kort mogelijk gehouden worden. Nog beter is het, als immobilisering voorkomen kan worden.

In het Medical Taping Concept maakt de elasticiteit van CureTape het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van conventioneel immobiliseren worden zo voorkomen. Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Anders gezegd, CureTape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

De liftende werking die de CureTape op de huid heeft, zorgt ervoor dat de subcutane bloedcirculatie verbeterd en de lymfe afvoer wordt bevorderd. De initiële lymfevaatjes kunnen zich door de drukverlaging meer openen. Dit komt exact overeen met de doelstelling van de manuele lymfdrainage. Aangezien de effecten van de tape congruent zijn met de doelstelling van de manuele lymfdrainage, vormt de tape een uitstekende aanvulling en ondersteuning bij de behandeling van lymfoedeem.

De antiallergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de benodigde CureTape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden. Er is zo een 24-uur per dag behandeling mogelijk, waardoor het herstel na weefseltrauma veel sneller kan verlopen.

Effecten MTC

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:

 1. spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
 2. belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
 3. pijndemping
 4. ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
  • stimuleren van proprioceptie
  • correcties van de bewegingsrichting
  • vergroten van de stabiliteit
 5. neuro-reflectoire beïnvloeding

Lees meer op www.mtc.nl.

Methode spierkettingen (MSK)

We behandelen volgens MSK (Methode Spier Kettingen). Dit is een combinatie van fysiotherapie, manuele therapie en technieken uit de osteopathie. Een behandelmethode waarin het bindweefsel, wat spierfunctie bepaald, centraal staat en het hele lichaam beïnvloedt.

Bijvoorbeeld bij:

 • reuma aandoeningen
 • bekkenklachten
 • burn-out
 • whiplash
 • houding
 • tenniselleboog
 • RSI klachten
 • Schouderklachten kaakinstabiliteit/luxatie
 • artrose(slijtage)
 • oorklachten
 • hoofdpijnklachten
 • sinusitis, voorhoofdsholteontsteking

Lees meer op www.spierkettingen.nl.

Mini Motion

Aanvankelijk ontworpen voor en door fysiotherapeuten na aanleiding van de behoefte aan een goedkoop, effectief, makkelijk te gebruiken oefenmethode voor de nek- en halsspieren, is de Mini Motion uitgegroeid tot een innovatief en gepatenteerd oefensysteem met haast onbegrensde inzetmogelijkheden.

Door de lage aanvangsbelasting is de Mini Motion al inzetbaar vanaf de acute fase ( vanaf 2 dagen na een blessure of operatie) tot aan de laatste fase van het herstel ( reïntegratie in arbeid en of sport).

De werkvelden binnen de fysiotherapie waarbij de mini motion methode inzetbaar zijn :

 • orthopedie/ chirurgie ( inzetbaar 48 uur na operatie of botbreuk)
 • neurologie ( o.a. whiplash, chronische pijn)
 • bedrijfsfysiotherapie ( zittend beroep in combinatie met nekklachten, schilder e.d.)
 • sport gerelateerde blessures ( tennis- of golfelleboog, enkelverstuiking ( tot 70 % minder kans op herhaling))

Doelstellingen waar bij de mini motion oefentherapie aan gewerkt kunnen worden zijn:

 • circulatiebevordering
 • verminderen van zwellling ( oedeem, hydrops)
 • verbeteren van bot- en kraakbeenconditie ( matrixtraining)
 • verbeteren van balans
 • spierversterking
 • plyometrie / snelheidstraining ( sportbelasting)
 • coördinatie
 • pijndemping

Lees meer op www.match-u.com.

Mulligans Concept

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zogenaamde sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. De Mulligan fysiotherapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

Lees meer op www.mulliganconcept.nl.

Oedeemtherapie

Onze oedeemfysiotherapeuten behandelen patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam.

Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie. Dat gebeurt met algemene oefeningen en ademhalingsoefeningen. Verder doen patiënten vaak specifieke oefeningen gericht op spieren in het hele lichaam die functioneren als een pomp. Daardoor kan vocht afgevoerd worden via de lymfe- en bloedbanen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder (http://www.mldv.nl/). Met deze massagetechniek wordt vocht verplaatst naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert.

Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft.

Sportrevalidatie

We zijn gespecialiseerd in sportblessures door specialisatie in de sportfysiotherapie door middel van scholing en werkervaring ( ook bij plaatselijke sportclubs)

Elke dinsdag houden we een vrijblijvend inloopspreekuur van 18.00-19.00 u in Arnold’s Gym.

Aanmelden is niet nodig. Onder andere voor:

 • hardloopblessures
 • voetbalblessures
 • tennisblessures

We maken gebruik van o.a. Medical Taping , Dry Needling, MSK, Bindweefseltherapie en Fascia Integratie Therapie (F.I.T.).

We geven behandeling op maat en zoeken naar de oorzaak van de blessure.

TENS

TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, ofwel elektrische zenuwprikkeling door de huid heen en is bedoeld voor de behandeling van (chronische) pijnklachten.

Het TENS apparaatje is ongeveer zo groot als een mobiele telefoon en kan dus door de patiënt bij zich gedragen worden. De TENS kan gedurende de dag dus gebruikt worden, alleen bij sterke transpiratie is dit moelijker daar de elektroden dan af kunnen glijden. Afhankelijk van de indicatie wordt er gebruikt gemaakt van een zeer milde elektrische stroom (conventional TENS) die langdurig gegeven wordt, of een sterkere prikkel (burst TENS) waarbij spieraanspanningen optreden die twee- à driemaal daags circa een half uur gegeven wordt.

Werking

Burst TENS: hierbij wordt het zenuwstelsel zo geprikkeld dat het de aanmaak van endorfine, een lichaamseigen pijnstiller, stimuleert.

Conventional TENS: hier moet eerst een kleine uitleg over chronische pijn gegeven worden. Pijn ontstaat als er ergens in het lichaam een nociceptor (pijnsensor van het zenuwstelsel) geprikkeld wordt. Deze nociceptor ‘vuurt’ dan een signaal af. Via meerdere schakelstations in het zenuwstelsel komt dit signaal terecht in de hersenen, alwaar de pijn waargenomen en verwerkt wordt. De hersenen interpreteren dit als dat er sprake is van dreigende weefselschade (doorsnijding/kneuzing/verbranding). Vanuit de hersenen gaat er dan weer een signaal terug naar de bewuste plek. Bij chronische pijn is er geen sprake meer van prikkeling van de nociceptor, maar blijft er wel een schakelstation ergens in het zenuwstelsel dit signaal doorgeven. Het zenuwstelsel is simpel gezegd in de war, gesensitiseerd wordt dit genoemd. De conventional TENS is erop gericht dit proces te remmen en op die manier de pijn te verminderen.

Zwangerschap, bevalling en pasgeborene, multidisciplinaire aanpak

Samen met logopedie en kinderoefentherapie vormen we een multidisciplinair team voor klachten rondom zwangerschap, bevalling en pasgeborene

 • bekkenpijn
 • bekkenbodemproblematiek
 • spataders/varicesklachten
 • huilbaby
 • overstrekken pasgeborene
 • voorkeursligging
 • KISS-syndroom
 • Reflux
 • slikstoornis

Afspraak maken?

Neem direct contact met ons op.