Specialisaties logopedie

Voor welke klachten kunt u bij ons terecht?

Préverbale logopedie
 • borst- en/of flesvoeding
 • lepelvoeding
 • eten van vaste voeding
 • kauwen
 • drinken
 • slikken
 • weigeren van voedsel (kokhalzen)
 • voedselverwerking (verslikken/reflux)
 • overmatig speekselverlies
Mondgedrag
 • open mondgedrag/mondademen/
  lage tongligging
 • foutief slikgedrag
 •  overmatig speekselverlies
 • speen-, duim-, vingerzuigen
Spraak
 • articulatiestoornis
 • schisis (lip-, kaak-, gehemelte spleet)
 • multiple interdentaliteit, lateraliteit/addentaliteit
 • stotteren/broddelen (snel en onduidelijk ‘rommelig’ spreken)
 • onduidelijk/binnensmonds/kaakgeklemd spreken
 • dysarthrie
 • monotoon spreken
 • hoog spreektempo
 • nasale spraak
 • (verbale ontwikkelings) dyspraxie
 • spraakrevalidatie na laryngectomie
Gehoor
 • luister- en/of concentratieproblemen
 • luide stem
 • auditieve vaardigheden
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • dromerig/lijkt afwezig te zijn
 • hoorproblemen a.g.v. oorontsteking/oorpijn
 •  begeleiding na plaatsing Cochleair Implantaat
Dyslexie
 • lees- en/of spellingsproblematiek
Taal
 • taalbegrip
 • woordenschat
 • zinsbouw
 • taalgebruik
 • verhaalopbouw
 • meertaligheid (NT2)
 • woordvindingsproblematiek
 • afasie
Adem/stem
 • keelklachten
 • verkeerde spreekademhaling
 • ademproblemen
 • hyperventilatie
 • globusgevoel
 • stemklachten door spreekberoep
 • stembandverlamming/ -beschadiging
 • aerofagie
 • COPD

Afspraak maken?

Neem direct contact met ons op.