Over Praktijk de Toren

Fysiotherapie, kinderoefentherapie en logopedie zijn in Kesteren verenigd in één gemeenschappelijke praktijk. Wij werken in drie disciplines, waar nodig samen als team.

Zorg onder één dak

Onze therapeuten werken intensief samen bij de volgende klachten:

  • Begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap van moeder en kind
  • Houding en coördinatieproblemen
  • Sportgerelateerde klachten
  • Stressgerelateerde klachten
  • Stem en adem, slikken en kaakproblematiek
  • Pijnbestrijding

Afzonderlijk staan we vanzelfsprekend ook voor u klaar. Kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen zijn welkom bij ons voor onderzoek, begeleiding en behandeling. Er wordt op regelmatige basis bij- en nascholing gevolgd om hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Afspraak maken?

Neem direct contact met ons op.

Algemene informatie

Wachttijden

Wij zorgen ervoor dat uw kind na verwijzing van uw (huis)arts, direct een behandelafspraak krijgt. Deze zal ingepland worden binnen max. 5 werkdagen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven, die de regel bevestigen (bijv. in geval van ziekte of vakantie), maar ons streven is er heel nadrukkelijk op gericht om uw zelf of uw kind zsm in behandeling te nemen.
Patiënten met een spoedeisende verwijzing worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Uw verwijzer bepaalt in dit geval of er sprake is van spoed en belt ons meestal rechtstreeks voor het maken van een afspraak. De behandelindicatie kan voor ons ook een reden zijn om u met voorrang te behandelen, waarbij wij ook de bovengenoemde termijn in acht zullen nemen.

Hygiëne

Oefentherapie, Fysiotherapie en Logopedie hebben behandelmethodes waarbij soms sprake is van direct lichamelijk contact tussen u/uw kind en de therapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot persoonlijke verzorging van uzelf en uw kind. Wij zorgen voor schone behandelkamers, schone toilet- en doucheruimtes en een schone trainingszaal.

~

Privacy

Praktijk de Toren hecht veel waarde aan de privacy van u en uw kind. In alle behandelkamers is de privacy daarom gewaarborgd.

Daarnaast hanteren wij binnen onze praktijk een privacyreglement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit computerbestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsbrieven, worden in een afgesloten kast bewaard. Het privacyreglement kunt u op aanvraag inzien.
Meer over hoe wij omgaan met uw privacy en persoonsgegevens leest u hier [NOG INVOEGEN].

Waarneemregeling

Tijdens de behandeling van uzelf of uw kind kan het voorkomen dat uw behandelend therapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door één van de andere therapeuten. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.
Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. Deze vervanging wordt (vrijwel) altijd uitgevoerd door een van de therapeuten van Praktijk de Toren.

l

Klant ervaringsonderzoek

Omdat Praktijk de Toren u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk. Daarom nodigen wij u aan het einde van het behandeltraject uit om mee te doen aan een online vragenlijstonderzoek. De online vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uwzelf of uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. De vragenlijst wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij: Qualizorg BV.

Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt?

De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door Praktijk de Toren gebruikt om verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.