Klachtenregeling

Eerst in gesprek

Hoewel onze zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een behandelaar of behandeling. Meld een klacht eerst schriftelijk bij de behandelaar zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze site.

Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing! In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachtenloket Paramedici

Blijft u na schriftelijk contact en/of een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Alle disciplines van Praktijk de toren zijn aangesloten bij hun beroepsvereniging ( KNGF, VVOCM, NVLF). Hierdoor is de praktijk automatisch aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Op het klachtenformulier kunt u schriftelijk uw klacht over de praktijk, de behandeling van uzelf of uw kind en/of de behandelend therapeut indienen.

Ook kunt u uw klacht telefonisch voorleggen aan de vertrouwenspersoon van Praktijk de Toren (dhr Damen) op telefoonnummer 06-47557177.

Ga naar https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/

Afspraak maken?

Neem direct contact met ons op.